سامانه دعوت به همکاری ویژه نخبگان و جوانان

نخبگان و جوانان گرامی:
با توجه به اعتقاد مهندس قاسمی در خصوص لزوم استفاده از جوانان و نخبگان در تمامی امور مربوط به حوزه‌های تحت اشراف در وزارت راه و شهرسازی از شما دعوت بعمل می‌آید تا در صورت تمایل رزومه فعالیت‌ها (اعم از حقیقی و حقوقی) و همچنین طرح‌های پیشنهادی خود را ارسال فرمایید. قابل توجه است که ثبت فرم صرفاً به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی و استفاده از افراد و طرح‌های برگزیده بوده و به عنوان درخواست اشتغال عمومی نخواهد بود.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mp4.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .